Önemli Güvercin Hastalıkları ve Belirtileri


GÜVERCİN HASTALIKLARI

Güvercin hastalıkları yetiştiricilerin bitmek tükenmek bilmeyen korkulu rüyalarıdır. Yetiştiricilere bu konuda ciddi sıkıntılar içerisindedirler. Hastalıkların ortaya çıkmasının bir çok sebebi vardır. Bunlar arasında gerekli hijyen koşullarının sağlanmaması, aşı programlarının uygulanmaması, kümeslerde yeteri kadar havalandırma gibi.

BAKTERİLERİN KÖKENLİ GÜVERCİN HASTALIKLARI

 1. STREPTOCOCOSİS
 2. E-COLİ
 3. PASTEURELOSİS (KOLERA)
 4. TUBERCULOSİS (VEREM)
 5. SALMONELLA (PARATİFO)
 6. CRD (KRONİK SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI)
 7. ORNITOSIS
 8. CORYZA(AKUT NEZLE)
 9. MYCOPLASMOSİS (KRONİK NEZLE)
 10. HAEMOPHİLLUS

VİRÜS KÖKENLİ GÜVERCİN HASTALIKLARI

 1. PARAMYXOVİROSİS (PMVI)
 2. POX (ÇİÇEK)
 3. ADENOVİRÜS (GENÇ KUŞ HASTALIĞI)
 4. CİRCOVİRÜS

FUNGAL (MANTAR) KÖKENLİ GÜVERCİN HASTALIKLARI

 1. ASPERGİLOSİS
 2. CADİDİASİS (TERS GURSAK)

PROTOZON KÖKENLİ GÜVERCİN HASTALIKLARI

 1. TRİCHOMONAS (PAMUK)
 2. PLASMODİOSİS (SITMA)
 3. HAEMOPROTİOSİS
 4. HEXAMİTİASİS

PARAZİT KÖKENLİ GÜVERCİN HASTALIKLARI

 1. COCCİDİOSİS (COCCİ)
 2. İÇ PARAZİT HASTALIKLARI
  1. ROUNDWORMS
  2. HAİRWORMS
  3. STOMAC WOLL WORMS
  4. TAPEWORMS
  5. FLATWORMS
 3. DIŞ PARAZİT HASTALIKLARI
  1. TELENK BİTLERİ
  2. GÜVERCİN AKARLARI
  3. GECE BİTLERİ
  4. PİRELER
  5. KENELER

GÜVERCİN HASTALIKLARI VE BELİRTİLERİ TABLOSU

 

HASTALIK ADIGÖSTERDİĞİ BELİRLERİ
StreptococosisAyak ve kanat eklemlerinde iltahaplanma ve açık yara oluşumu. Belirgin ağırlık kaybı kayıtsızlık yeşilimsi çamur gibi ishal kusma karın ve bağırsak bölgesinde şişkinlik kanı koyulaşma ve eflatunumsu bir renk alma göğüs tüyleri aralanarak bu renk tespit edilir.genel olarak performans kaybı ileri aşamalarda felç ve ölüm gözlenebilir.
Pasteurelosis (kolera)Hastalık birden ve ani gözlenebilir kuşun ateşi süratle yükselir yeme karşı aşırı isteksizlik ve hatta yem yememe durumu vardır genel bir kayıtsızlık hali ile birlikte sulu sarı bir ishal başlar ileri aşamalarda bazen kan gözlenebilir solunum yolları soruları aksırma yüzde şişkinlik gelebilir 3-10 gün arasında ölüm gözlenebilir ölüm öncesi ayakta duramama ve titreme hali vardır ölüm çırpıntılı bi şekilde olur
Tuberculosis (verem)Sinsi bir şekilde gelişen bu hastalığın ilaçla tedavisi bulunmamaktadır kuşlarda belirgin kilo kaybı ile kendini belli eder gözlerde tüylerde ağız içi mukozasında belirgin bir renk kaybı ve solukluk vardır kansızlık ve ishalin yanı sıra baş üstü tüylerinde dökülme ve kelleşme bölgesel lenf bezlerinde yerel şişmeler ve yaralar oluşabilir başka hastalıklarla bir seyir etme eğilimindedir hastalık ölümle sonuçlanır.
Salmonella (paratifo)çok sayıda yavru ölümü dikkat çekicidir hasta kuşlarda cıvık kaygan bir ishal vardır dışkı bol sulu ve yeşilimsidir dışkıda köpük ve yem parçaları gözlenebilir ağırlık kaybı ve uyuşukluk ilk belirtidedir sonraki aşamalarda kanatlarda ur şeklinde şişmeler gözlenir urların içi sert değildir ve ısısı diğer vücut yerlerine göre daha sıcaktır kanat düşürme tek ayak üstünde durma ve topallama gözlemlenebilir mikrobun beyine yerleşmesi durumunda kuşun kafası ileri geri yapabilir (sallabaş) gözlemlenebilir bu aşamada ölümcül olabilir.
E-coliyeşilimsi ve sarı tonlarda ishal ile kendini gösterir dışkının kokusu normalden daha kötüdür yeme karşı isteksizlik ve çabuk zayıflama kayıtsızlık durgunluk performans kaybı dikkat çekicidir
Ornitosisuzun süre belirti vermeden seyreden hastalık çeşididir hasta kuşlarda performans kaybı yavru kuşlarda yavaş gelişme iştahsızlık ve kilo kaybı tüylerde kabarma titreme yeşilimsi ishal ve solunum yollarında sorunlar gözlenir özellikle kuşun tek gözünde yaşarma akıntı ve göz etrafında şişlik karakteristik belirtisidir
Coryza(akut nezle)solunum yolları sorunları her iki gözdede yaşarma burun akıntısı kokulu sümük özellikle boyun çevresinde balgama benzer sümük oluşumu vardır
HaemophillusSolunum yolları problemleri nefes darlığı aksırma gibi belirtilerin yanı sıra belirgin olarak göz sulanması ve burun akıntısı vardır hastalığın belirtisi kuşun her iki gözü ve göz kapağındaki şişliklerdir
Mycoplasmosis (kronik nezle)Coryza ile aynı belirtilere sahiptir farklı olarak kuşun ateşinde yükselme vardır ve durgunluk hali daha belirgindir ayrıca solunum yetersizliği nedeniyle kuşun az oksijen alması sonucu kanın renginde değişim gözlenebilir
Paramyxovirosis (PMVI)İlk dikkat çekici belirtili su tüketiminde artma ve sulu ishal şeklinde dışkıdır daha ileri aşamalarda sinir sistemi bozuklukları gözlenir boynun dönmesi kafanın geri gitmesi ters ve anormal hareketler vardır son olarak felç gözlenebilir yem tüketimi ve içme zorlukları gözlenir
Pox (çiçek)daha çok gnç kuşlarda gözlenebilir kuşun derisinde kahverengimsi renklenmeler oluşur nefes alma ve yem yeme sorunları vardır hastalığın ilk aşamalarında tüysüz bölgelerde ayak üzeri göz çevresi ve gaga başlangıcında siğil benzeri sonradan üzeri kabuk bağlayan yaralar oluşur irin üreten bu yaralar 15 gün kadar sonra kendiliğinden kaybolur aynı anda veya daha sonra kuşun ağzının içinde ve damakta sarı renkli sert irin tabakaları gözlenir
Adenovirüs (genç kuş hastalığı)Genç kuşlarda ve yeni yavrularda daha çok gözlemlenir vücut dokularında herhangi birinde anormal büyüme ve tümör oluşumu ile dikkati çeker diğer hastalıklarla birlikte görülme eğilimindedir sık sık kusma ve sarı yeşil renkli ishal gözlemlenir
CircovirüsGenç kuşlarda ve yeni yavrularda daha çok gözlemlenir kuşun genel anlamda savunma mekanizmasını ve bağışıklık sistemini bozucu bir etkisi vardır diğer hastalıklarla birlikte görülme eğilimindedir
AspergilosisGenellikle müzmin form izleyen bir hastalıktır belirtileri vücutta ve deride olmak üzere iki gruptur performans kaybı kayıtsızlık güçsüzlük vardır solunum yolları soruları ile birlikte ishal gözlenir sonraki aşamalarda ishal koyu yeşil bir renkte olur dil ve damaktaki beyaz beyaz sarı ve yeşil renkli tabakaların oluşması karakteristik belirtisidir.
Cadidiasis (ters gursak)kursağın hemen altında yer alan bezlimide de şişme kursaktaki tahıl içeriğinin ara sıra kusulması ağızdan kan gelmesi gibi karakteristik belirtilerin yanı sıra ağız içi ve damakta beyaz mantar tabakalarına rastlanır kuşlarda genel bir kayıtsızlık hali ağırlık kaybı performans kaybı genç kuşlarda yavaş büyüme gibi sorunlar gözlenir
Trichomonas (pamuk)Gaga birleşiminde dışarıdan  gözlnebilen ur şeklinde sonradan kabuk bağlayan yaralar gözlenebilir bu yaralar pox yaralarına benzer trichomonas yaraları sadece gaga birleşiminde görülür dışarıdaki bu yaralar 15 gün kadar sonra kendiliğinden geçer bunun yanı sıra pox da olduğu gibi ağız içinde sarı renkli peynirimsi yara ve ur gibi oluşumlara rastlanır bu yaraların büyümesi solunum sorunları yem yeme ve su içme zorlukları yapabilir hasta kuşlarda genel bir halsizlik kayıtsızlık performans kaybı ve ishal ve kusma gözlenebilir
Plasmodiosis (sıtma)Hasta kuşlarda anemi en belirgin özelliktir kuşlarda nöbetler halinde tekrarlayan ateş yükselmeleri gözlemlenebilir bu dönemde kuş durgundur düşünmeye başlar ve tüy kabartır daha sonra ateş normale döner ve kuş biraz daha iyi gibi olur genel olarak performans kaybı vardır
HaemoprotiosisBütün belirtiler Plasmodiosis hastalığının tamamen aynısıdır
HexamitiasisAt sinekleri tarafından kuşlara taşınan bir hastalıktır ağırlık kaybı kusma ve sulu köpüklü ishal gözlenir hastalığın ileri aşamalarında ishal bazen kanlı olabilir kuşlarda yeme karşı bi isteksizlik ve su tüketiminde artış vardır
Coccidiosis (cocci)Coccidia adı verilen mikroskobik bir bağırsak parazitinin neden olduğu bir hastalıktır hasta kuşlarda yumuşak ve çok sulu bir dışkı vardır
RoundwormsYuvarlak solucanlar grubunda 2 türün neden olduğu bu hastalık özellikle genç kuşlarda etki gösterir ve ölüme bile neden olur güç kaybı ağırlık kaybı stres hali tüy yolma huzursuzluk performans kaybı gözlenir
Hairwormskıl kurtları olarak grubundan 4 türün neden olduğu bu hastalık parazit sayısına bağlı olarak bağırsak delinmesi nedeni ile ölüme kadar gidilebilir güç kaybı ağırlık kaybı stres hali tüy yolma huzursuzluk performans kaybı gözlenir ishal vardır ağır vakalarda bağırsak iltihabı ve kanamaları gözlenebilir
Stomac woll wormsMide duvarı kurtları adı verilen bu grubun 2 türü güvercinlerde bezlimide de bulunur bulunduğu bölgede ciddi hasara neden olur belirgin zayıflama ve güç kaybı yaratır halsizlik uyuşukluk ve ağırlık kaybı dikkat çeker
TapewormsŞerit adı verilen bu parazitler 2 türü güvercinlerde bağırsaklarda bulunur anormal zayıflama yeme karşı isteksizlik kayıtsızlık güç kaybı tüy yolma ve sürekli tüy karıştırma stres hali huzursuzluk ağır vakalarda bağırsak iltihabı ve kanaması ile birlikte ishal gözlenir
FlatwormsYassı solucanlar olarak adlandırılan bu grubun bir üyesi güvercinlerde kör bağırsakta parazit olarak bulunur kilo kaybı ishal güçsüzlük ve ağır vakalarda bağırsak iltihabı gibi belirtileri vardır

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir