Irk adı: HÜNKARİ

Dünyada tanındığı ad: Oriental Frill, Oriental Mövchen

Verilen yerel adlar: Fındık, Paralı, Paralı fındık

Türkiye’de yetiştirildikleri yöre:İzmir, Manisa ve çevreleri

HÜNKARİ

Osmanlı döneminde güvercin besleme kültürünün önemi bilinmektedir.Halkın bu merakı saraylarda ki yaşamada yansımış ve bu güvercinlere özel ilgi gösterilmiş, istisna mekanlar tahsis edilmiştir.Bu dönemde birçok güvercin ırkı ön plana çıkmasına karşın Hünkari cinsi güvercinler adından da anlaşılacağı gibi özel öneme ait olup Hünkar güvercini anlamına gelen “HÜNKARİ” diye anılmaktadır.
Osmanlı’nın güvercine olan ilgisi dolayısı ile 3 kıtaya yayılan topraklarında yetişen güvercinleri bir araya getirerek geniş bir koleksiyon oluşturulmuştur.Çok farklı ırk ve niteliklere sahip güvercinler şehzade şehri olarak bilinen ve Osmanlı’yı yönetecek padişahların yetiştirildiği Manisa’da toplanmışlardır.Osmanlı padişahlarının kendisine has ırk yaratma arzusu ile başlatılan melezleme çalışmaları sonucu emsalsiz güzellikleri ile bugün dünyada estetik açıdan en nitelikli ırk kabul edilen Hünkariler üretilmiştir.

Anlaşılacağı gibi Hünkariler doğal bir ırk olmayıp yetiştirilmesi ve üretilmesi özel ilgi, beceri ve yöntem gerektirmektedir.

Osmanlı yönetimi yabancı misafirlerine gurur ile izlettikleri Hünkari ırkını 1860’lı yıllardan itibaren değer verdikleri misafirlerini onurlandırmak için hediye etmeye başlamışlardır.

Böylece ülke içinde saraylar dışında beslenmesine izin verilmeyen Hünkariler Avrupa’ya yayılmaya başlamış ve büyük ilgi görmüştür.Avrupa’da kısa sürede büyük beğeni toplayan Hünkariler daha sonra Amerika Kıtası’na da geçerek aynı ilgiyi orda da görmüştür.

Osmanlı’nın çöküşünü takiben saraylarda ki Hünkariler halk tarafından yetiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak Osmanlı’ya ait bir kültür olmaları ve özel ilgiye ihtiyaç duymaları dolayısı ile bugün özellikleri ve vasıfları kaybolma noktasına gelmiştir.

Avrupa ve Amerika’da ise farklı bir gelişim olmuştur.Hünkari’nin özel bakım ve üretim tekniğini çözerek ırkın geliştirilerek korunmasını sağlamışlardır.

Bugün Oriental Frill adı ile anılan Hünkariler Blondinette ve Satinette tipleri ile ifade edilerek 12 renk çeşidi ile Amerika ve Avrupa’da özel dernekleri olan ve ülkelerarası yarışmalar ile estetik değeri en yüksek ırk olarak itibar görmektedir.

Hünkari ırkı ülkemizde farklı bakım ve yetiştirme olanakları istemesi, yeterince damızlık ve bilgi sahibi olunamaması nedeni ile sınırlı sayıdadır.

Ancak kesin olan şudur ki “Hünkari”nin nitelikleri ile tanışan her güvercinsever mutlak birkaç çift Hünkari besleme arzusu duymaktadır.

Farklı renkleri ve tonları bulunmaktadır. Daha küçük ve daha uzun gagalı olan versiyonlarına Azman denmektedir.